icon +421 2 44 630 402 icon objednavky@inpharm.sk icon Kopčianska 8/A, Vienna Gate, 851 01 Bratislava
icon CZ SK EN
header-foto

Profil spoločnosti

Profil spoločnosti

Úvod

Spoločnosť inPHARM bola založená v roku 1993. Najprv, po celé deväťdesiate roky, zastupovala francúzsky Boiron, potom belgickú Omega-Pharmu, francúzskou Arkopharmu a následne slovenský Pleuran. Všetkým uvedeným výrobcom uviedol inPHARM na trh prípravky, ktoré boli a sú dodnes veľmi úspešné. V tejto súvislosti môžeme spomenúť napríklad Oscillococcinum (chrípka), Paranit (zavšivavenie) a Imunoglukan (imunita). Uvedené prípravky prinesli vo svojej dobe na český a slovenský trh nové účinné látky, nový mechanizmus účinku a v prípade „low dose medicine“ tiež novú terapeutickú koncepciu
inPHARMu, ktorý vždy napĺňal svoju víziu prinášať inovácie. Za týmto účelom bol v roku 2007 začatý rozsiahly revitalizačný desaťročný plán, ktorého výsledkom bolo obohatenie portfólia o zajímavé produkty, ako je injekčný kolágen (Guna-MD injekce), účinný na artrózu a ďalšie onemocnenia pohybového aparátu alebo infúzne terapie vysokodávkovaným vitamínom C doplnená o jeho perorálnu formu s lipozomálnym vstrebávaním, (Lipo C Askor Forte a Lipo C Askor Junior). Rada prípravkov
Lipo C Askor reprezentuje doterajší vrchol inovácie, pretože prináša na trh nielen ojedinelú patentovanú formu vitamínu C s lipozomálnym vstrebávaním, ale taktiež testovacie prúžky Uro C Kontrol, ktoré umožňujú získať informáciu o saturácii organizmu vitamínom C. Tento moment môžeme považovať za obrovský prínos medicíne a farmácii, pretože každý človek je schopný týmto spôsobom nastaviť adekvátnu hladinu vitamínu C v organizme a zaistiť tak potrebnú antioxidačnú ochrannú kapacitu zdravým bunkám a správne fungovanie najmä imunitného, nervového, pohybového a kardiovaskulárného systému, tj. systémov, ktorých správna každodenná činnosť je na vitamíne C životne závislá. Inak by sme boli ďalej odkázaní na obecné doporučené denné dávky, čo je v prípade vitamínu C nezmysel, pretože jeho denná potreba a spotreba je definovaná každodennými nárokmi predovšekým fyzickými a psychickými, a nie zastaralými literárnymi údajmi. 

Kde pôsobí spoločnosť inPHARM? 

Spoločnost inPHARM v súčasnosti pôsobí v Českej republike a na Slovensku a má svoje reprezentativne zastúpenie v Prahe a Bratislave. Ako už bolo naznačené výššie, hlavnou náplňou spoločnosti inPHARM je vývoj a distribúcia v oblasti liečivých prípravkov, zdravotnických prostriedkov a výživových doplnkov. Stratégia spoločnosti je založená najmä na prezentácii inovatívnych originálnych prípravkov, ktoré uvádza na farmaceutický trh. Najväčšími zahraničnými partnermi spoločnosti inPHARM sú napríklad Guna (Taliansko), LaboLife (Belgicko) a ďalšia desiatka firiem z Talianska, Nemecka, USA a Austrálie. Spoločnost inPHARM nie je zameraná iba na import, ale rovnako svoje výrobky exportuje, v súčasnej dobe napríklad do Nemecka, Talianska, Vietnamu a USA.   

Stratégia inPHARMu je založená na molekulárnej biológii

Prioritou pre uvedenie na trh s liekmi je vždy účinnosť a bezpečnosť daných prípravkov tak, aby sa odborník mohol spoľahnúť na ich deklarovanú kvalitu a aby ich nežiadúce účinky sa blížili pokiaľ je možné k nule. Z tohto hľadiska môžeme považovať za výnimočný projekt fyziologickej regulačnej medicíny, ktorá je založená na obnove fyziologického stavu organizmu. Deje sa tak za pomoci rovnakých biologicky aktívnych molekúl, ktoré sú prítomné v ľudskom tele a deje sa tak vo veľmi nízkej nano- a pikogramové koncentrácii, ktorá je blízka či totožná s fyziologickou koncentráciou. Táto medicína pracuje s poslednými poznatkami molekulárnej biológie na úrovni regulácie komunikačných molekúl, ktoré reprezentujú systém nervový (neuropeptidy), endokrinný (hormóny) a imunitný (cytokíny). Je známe, že regulačné molekuly maju rozhodujíci význam pre zdravie jedinca. Nemoc je dnes vnímaná ako vyjadrenie zmien v ich koncentráciach, a to napríklad na úrovni zápalových a protizápalových cytokínov. A práve fyziologická regulačná medicína umožňuje podanie už zmienených nízkých, de facto fyziologických, koncentrácií hormónov, neuropeptidov, cytokínov a rastových faktorov k dosiahnutiu porovnateľných terapeutických výsledkov ako pri podávaní týchto látok vo vyššej farmakologickej koncentrácii, avšak bez nežiadúcich účinkov. Portfólio liečiv reprezentujúcích fyziologickú regulačnú medicínu sa počíta cez stovku liečivých prípravkov, ktoré sú lekárom na predpis dostupné.

Prípravky inPHARMu podporujú samoúzdravné mechanizmi

inPHARM ponúka lekárom a verejnosti účinné a predovšetkým bezpečné inovatívne prípravky, ktorých mechanizmus účinku je založený na čo najprirodzenejšej podpore adaptácie a regulácie fyziologických funkcií a ich nežiadúce účinky sú na úrovni placeba. V tomto ohľade napĺňa danú koncepciu inPHARMu nielen už spomenutá fyziologická regulačná medicína  ale taktiež napríklad kolagenové MD-injekcie, Colenter LD (kolostrum s lipozomálnym vstrebávaním) a Lipo C Askor (vitamín C s lipozomálnym vstrebávaním). Samozrejme z takéhoto účinku môže pacient jedine profitovať, vzhľadom na prípravky spoločnosti inPHARM tvoria fyziologické a výživové látky, ktoré nemôžu nemocnému organizmu ublížiť, naopak mu môžu iba prospieť. Ako trefne konštatuje vo svojej nedávnej publikácii medicínsky bard a psychiater Radkin Honzák, "školní medicínu téměř vůbec nezajímá, kudy v našem organismu probíhají – a ony bezesporu probíhají – samoúzdravné fyziologické mechanismy." A práve vo smere ich podpory, nie v protismere, by mala byť orientovaná moderná farmakoterapia.  A to je vízia a realita inPHARMe, zoznamte sa s ňou podrobne v jednotlivých kapitolách.   

inPHARM je súčásťou veľkej trojky

inPHARM udržuje partnerstvo so vzdelávacou spoločnosťou Edukafarm a taktiež so zdravotníckym zariadením inPHARM Clinic. Zatiaľ čo Edukafarm vyvíja nové inovatívne prípravky, vzdelává lekárov a lekárnikov, vydává odborné periodiká Biotherapeutics a FarmiNEWS, inPHARM Clinic je nositeľom preventívnych a terapeutických protokolov, ktoré vznikajú na základe spolupráce s univerzitnými klinikami z Nemecka, Talianska a USA. Samotný inPHARM je klasickou farmaceutickou společnosťou, ktorá disponuje povolením ŠÚKL k distribúcii liečiv pre všetky krajiny EU, má svoj vlastný „medical, marketing and sales department“ a rovnako vlastný „sales force“, ktorou v Českej republike a na Slovensku reprezentuje tím regionálnych obchodných zástupcov.

Záver

inPHARM dnes predstavuje plne profesionálnu inovatívnu farmaceutickú firmu, ktorá stojí na jasne deklarovanej koncepcii, ktorej základ tvoria originálne, bezpečné a inovatívne prípravky. Ich mechanizmus účinku podporuje adaptáciu a reguláciu fyziologických funkcií, respektíve dosiahnutie fyziologického stavu zdravia u chorého organizmu. V prípravkoch sú obsiahnuté telu vlastné látky (kolagén, cytokíny, rastové faktory, hormóny, vitamín C, glutathión, kolostrum, citikolín, nukleové kyseliny atď), ich využitím podporuje reguláciu samoúzdravných me-
chanizmov, čo vedie tiež ku zníženiu polypragmázie. De facto môžeme povedať, že inPHARM s pomocou spoločnosti Edukafarm a inPHARM Clinic vytvoril ucelený koncept aplikácie biogénnych látok s cieľom zvýšiť odolnosť organizmu voči rizikovým faktorom spôsobujúcim narušenie stavu zdravia, respektíve homeostázy, čo má zásadný význam v prevencii a terapii onemocnení.


inPHARM teda reprezentuje stratégiu, ktorá vychádza z hlbokého štúdia lékarskej fyziológie, molekulárnej biológie, imunológie a problematiky účelnej a racionálnej farmakoterapie. Tento prístup je v dnešnej dobe výnimočný. Dnešná farmakoterapia je často založená na odstránení príznakov nemoci a nie jej príčiny, takmer vždy je takáto liečba zaťažená nežiadúcimi účinkami, pretože až na výnimky pôsobí proti fyziologickej regulácii a samoúzdravným mechanizmom, kedy nie je vždy jasné, či vôbec
u takejto farmakoterapie prevládá benefit alebo riziko, keď napríklad poškodzuje imunitný dohľad. Takáto farmakoterapia je drahá a de facto ekonomicky likviduje zdravotný systémy západnej medicíny. Samozrejme takáto farmakoterapia je hradená z verejných prostriedkov zdravotného poistenia, systém zdravotnej starostlivosti je na nej ekonomicky závislý, a preto stále prežíva. Iste táto prísná kritika neplatí ad absurdum, napriek tomu je každá iniciatíva prinášajúca šetrnú a inovatívnú liečbu vysoko žiadúcu. A to je cesta, po ktorej ide inPHARM.   

Fyziologická regulačná medicína, kolagenové injekcie, mikroimunoterapia, Lipo-C Askor, InPharmClinic

Doposiaľ najúspešnejšie bolo obdobie, keď spoločnosť inPHARM uviedla na trh lieky založené na obsahu telu vlastných (biogenných) látok. Do tejto oblasti patrí Fyziologická regulačná medicína, respektíve lieky talianskej společnosti Guna, a to vrátane kolagenových injekcií, ktoré priniesli významnú inováciu do terapie pohybového aparátu. Obdobný mechanizmus účinku podporujucí imunomoduláciu vo smere samoúzdravných mechanizmov, respektíve dosiahnutiu stavu zdravia u nemocného organizmu reprezentuje mikroimunoterapia a lieky belgickej spoločnosti LaboLife. Vysoko inovatívnou kapitolou tejto dekády je tiež vysokodávkovaný lipozomálny a vnútrožilovo aplikovaný vitamín C, ktorý sa stal základom spolupráce s americkými univerzitnými klinikami. Na základoch zmienenej farmakoterapie bola v roku 2014 založená imunologická klinika inPHARM Clinic vedená klinickou farmakologičkou PharmDr. Luciou Kotlářovou, ktorá je vyhľadávaným pracoviskom nielen v bežnej prevencii a liečbe, ale takiež napríklad v prípadoch onkologických pacientov, kedy sú možnosti základnej terapie vyčerpané. Výhodou farmakoterapie založenej na biogennych látkách je veľmi dobrá účinnosť a taktiež bezpečnosť, preto tieto telu vlastné látky majú nežiadúce účinky na úrovni placeba. V tomto ohľade benefit/risk môžeme konštatovať, že je zavŕšená tridsťročná cesta, po ktorej ide inPHARM, tisícky lekárov a milióny pacientov, ktorým zmienená inovativna farmakoterapia prináša úľavu a zdravie, čo je vynikajuci základ do ďalšej tridsaťročnej éry.

Fyziologická regulačná medicína, kolagenové injekcie, mikroimunoterapia, Lipo-C Askor, InPharmClinic
Fyziologická regulačná medicína, kolagenové injekcie, mikroimunoterapia, Lipo-C Askor, InPharmClinic
Fyziologická regulačná medicína, kolagenové injekcie, mikroimunoterapia, Lipo-C Askor, InPharmClinic
Fyziologická regulačná medicína, kolagenové injekcie, mikroimunoterapia, Lipo-C Askor, InPharmClinic
2010 - 2020
Edukafarm, Imunoglukon

V prvej dekáde milénia PharmDr. Zdeněk Procházka zakladá v roku 1998 vzdelávaciu agentúru Edukafarm, ktorej cieľom bolo edukačne predovšetkým v lékárňach podporovať segment OTC prípravkov a dať tak odborníkom v lekárni a lekárom všetky informácie pre ich doporučenie. V tejto dobe Edukafarm zostavil a v opakovaných vydaniach vydal cez 60 tisíc výtlačkou legendárnych odborných učebníc k OTC prípravkom a zorganizoval v ČR a na Slovensku tisíce seminárov v rámci kreditného komorového vzdelávania. V tejto dobe inPHARM uvádza na český trh výživový doplnok Imunoglukan. Jednalo sa o prvý beta-glukan reprezentujúci zmes polysacharidov, ktoré boli v ČR absolútnou novinkou. Dnes je Imunoglukan lídrom skupiny prípravkov stimulujúcích imunitu, pričom podľa IMS dát bolo na českém trhu napríklad v roku 2017 zhruba 120 prípravkov s beta-glukánmi.Viacmenej inPHARM sa po desaťročnej spolupráci Imunoglukánom už nezaoberá, pretože výrobca postavil v roku 2016 v Prahe vlastnú filiálku. Predaj Imunoglukánu v tejto dobe kulminoval na úrovni 0,25 milióna ročne predaných balení.

2010 - 2020
Homeopatika jako léky

Spoločnosť inPHARM, v devädesiatych rokoch vystupujúca pod názvom Rhodon, zastúpená PharmDr. Zdeňkem Procházkou, uzatvára v roku 1990 dohodu s Ministerstvom zdravotníctva a s Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv, že homeopatika budú registrováné vtedajšom Československu ako liečivé prípravky zväčša viazané na lékarský predpis. PharmDr. Zdeněk Procházka ako vtedajší predseda Homeopatickej spoločnosti ČLS JEP, ktorá mala viac ako 5 000 aktivnych členov z radov lekárov a lekárnikov, bol členom európského výboru v Ženeve, ktorý sa podieľal na zostavení podkladov pre Smernicu Rady EU 92/73/EEC. Táto direktíva bola prijata v Bruseli 18. septembra 1992 a rozšírila pôsobnosť  Smernice 65/65/EEC a 75/319/EEC v oblasti liečiv o homeopatické liečivá. Takto legislatívne celoeurópsky zakotvená homeopatika ako liečiva preberá v roku 1997 prvý zákon o lieku v Českej republike a na Slovensku. Spoločnost Rhodon zaregistrovala v ČR a na Slovensku viac ako 300 druhov monokomponentných homeopatík vrátane homeopatického lieku Oscillococcinum, ktorého predaje doviedla k obratu 0,5 miliónu balení ročně. Následne francúzsky Boiron otvára v Prahe vlastnú filiálku.   

2010 - 2020